بارداری

در هفته سوم تکامل جنینی ، دو لوله به هم متصل می ‏شوند و قلب را می ‏سازند. در روز ۲۲ تکامل جنینی  یا هفته ۵ بارداری ، قلب شروع به انقباض می ‏کند. در هفته‏های  ۵ تا۶ بارداری ، می ‏توان ضربان قلب جنین را با سونوگرافی  مشاهده کرد.لوله قلبی به حفراتی تقسیم می ‏شود که در ماه‏های بعد به حفرات اصلی  قلب…
ادامه مطلب ...

پستهای اخیر