بارداری

شاید زمان آن رسیده باشد که مکان زایمان خود را تعیین کنید. در برخی  موارد، ممکن است انتخابی نداشته باشید. ممکن است در ناحیه محل زندگی خود، چند انتخاب وجود داشته باشد.هر مرکزی که برای  زایمان انتخاب کنید، مهم سلامتی  جنین و خودتان است. زمانی که جایی  را برای  زایمان انتخاب می ‏کنید، حتما در صورت…
ادامه مطلب ...

پستهای اخیر