بارداری

آیا می ‏توان برای درمان زایمان پیش از موعد اقدامی  انجام داد؟ بله. می ‏توانیم با چندین روش، زایمان پیش از موعد را تحت کنترل درآوریم، مانند استراحت مطلق و دارو.درمانی که اغلب برای  زایمان پیش از موعد توصیه می ‏شود، استراحت مطلق است. به زن باردار توصیه می ‏شود که در بستر باقی بماند و به پهلو ی  خود…
ادامه مطلب ...

پستهای اخیر