بارداری

توصیه‌های تغذیه‌ای در خصوص وزن‌گیری مناسب در دوران بارداری ویکی نی نیتوصیه‌های تغذیه‌ای برای خانم‌های باردار دارای اضافه‌وزن یا چاق: خانم‌های باردار در هر شرایطی که هستند باید افزایش وزن متناسب با وضعیت خود را داشته باشند. بنابراین رژیم‌های کاهش وزن برای خانم‌های باردار چاق توصیه نمی شود و این…
ادامه مطلب ...

پستهای اخیر