بارداری

آرتریت روماتوئید (RA)اگر شما آرتریت روماتوئید دارید، با پزشک خودتان در مورد داروهایى که براى درمان بیمارى‏ تان استفاده مى‏ کنید صحبت کنید.برخى داروهاى مورد استفاده براى درمان RA مى ‏تواند براى یک زن حامله خطرناک باشد.متوترکسات نباید طى حاملگى استفاده شود چرا که ممکن است باعث سقط خود به‏ خود و…
ادامه مطلب ...

پستهای اخیر