مصرف سدیم در بارداری

222

شاید لازم باشد در دوران بارداری مراقب مصرف سدیم خود باشید. مصرف سدیم زیاد باعث احتباس آب و ایجاد تورم در بدن شما می ‏شود. از مصرف غذاهای حاوی سدیم یا نمک زیاد مانند آجیل شور، چیپس سیب زمینی ، خیارشور، غذاهای کنسرو شده و فرآوری شده پرهیز کنید.
برچسب خوراکی ‏ها را بخوانید. روی این برچسب‏ها، میزان سدیم موجود در هر واحد آن ماده غذایی ذکر شده است. در برخی کتاب‏ها نیز میزان سدیم موجود در غذاهای بدون برچسب ــ مانند غذاهای آماده ــ ذکر شده است؛به آنها مراجعه کنید، مقدار میلی شاید لازم باشد در دوران بارداری مراقب مصرف سدیم خود باشید. مصرف سدیم زیاد باعث احتباس آب و ایجاد تورم در بدن شما می ‏شود. از مصرف غذاهای حاوی سدیم یا نمک زیاد مانند آجیل شور، چیپس سیب نی،خیارشور، غذاهای کنسرو شده و فرآوری شده پرهیز کنید.
برچسب خوراکی ‏ها را بخوانید. روی این برچسب‏ها، میزان سدیم موجود در هر واحد آن ماده غذایی ذکر شده است. در برخی کتاب‏ها نیز میزان سدیم موجود در غذاهای بدون برچسب ــ مانند غذاهای آماده ــ ذکر شده است؛ به آنها مراجعه کنید، مقدار میلی ‏گرم سدیم موجود در یک همبرگر، شما را شگفت زده خواهد کرد!
به جدول مقابل نگاه کنید. فهرست برخی غذاهای متداول و میزان سدیم موجود در آنها ذکر شده است. متوجه خواهید شد که برخی ‏از غذاهای حاوی سدیم،مزه شوری ندارند، پس از غذا خوردن، برچسب‏ها را مطالعه کنید و سایر اطلاعات موجود را بررسی کنید!

شاید لازم باشد در دوران بارداری مراقب مصرف سدیم خود باشید. مصرف سدیم زیاد باعث احتباس آب و ایجاد تورم در بدن شما می ‏شود. از مصرف غذاهای حاوی سدیم یا نمک زیاد مانند آجیل شور، چیپس سیب زمینی ، خیارشور، غذاهای کنسرو شده و فرآوری شده پرهیز کنید.
برچسب خوراکی ‏ها را بخوانید. روی این برچسب‏ها، میزان سدیم موجود در هر واحد آن ماده غذایی ذکر شده است. در برخی کتاب‏ ها نیز میزان سدیم موجود در غذاهای بدون برچسب ــ مانند غذاهای آماده ــ ذکر شده است؛ به آنها مراجعه کنید، مقدار میلی ‏گرم سدیم موجود در یک همبرگر، شما را شگفت زده خواهد کرد!
به جدول مقابل نگاه کنید. فهرست برخی غذاهای متداول و میزان سدیم موجود در آنها ذکر شده است. متوجه خواهید شد که برخی ‏از غذاهای حاوی سدیم،مزه شوری ندارند، پس از غذا خوردن، برچسب‏ه ‏گرم سدیم موجود در یک همبرگر، شما را شگفت زده خواهد کرد!
به جدول مقابل نگاه کنید. فهرست برخی غذاهای متداول و میزان سدیم موجود در آنها ذکر شده است. متوجه خواهید شد که برخی ‏از غذاهای حاوی سدیم،مزه شوری ندارند، پس از غذا خوردن، برچسب‏ها را مطالعه کنید و سایر اطلاعات موجود را بررسی کنید!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کپچا *