پرولاپس بندناف

281

پرولاپس بندناف نادر است، اما فوریتی حیاتی برای  جنین به‏ شمار می ‏رود. زمانی که پرولاپس بندناف روی دهد، بندناف به ‏طور زودرس از رحم بیرون می ‏زند. این وضعیت زمانی روی می ‏دهد که بندناف در کنار جنین یا آخرین قسمت جنین عبور می ‏کند، که عروق نافی  را تحت فشار قرار می ‏دهد. این قضیه تأمین خون حاوی  اکسیژن برای  کودک را کاهش می ‏دهد.

این موقعیت ممکن است زمانی روی دهد که بین آن بخش از جنین که وارد کانال زایمان می ‏شود و استخوان لگن مادر تناسبی  وجود نداشته باشد. این قضیه باعث می ‏شود بندناف از آن قسمت جنین عبور کند. پرزانتاسیون غیرطبیعی جنین مانند بریچ و قرار عرضی و قرار مایل  می تواند باعث ایجاد پرولاپس بندناف شود. پرولاپس وقتی وزن جنین کمتر از ۵/۵ پوند باشد یا مادر حداقل ۲ بار دیگر هم زایمان کرده باشد،به احتمال ۲ برابر روی  می ‏دهد.

پلی  هیدرآمنیوس هم یک عامل خطرزاست.زمانی که پرده‏ ها پاره شود، خروج مایع می تواند به عبور بندناف روی  عضو پرزانته منجر شود. دیگر عوامل خطرزای پرولاپس شامل پارگی مصنوعی کیسه آب، به ‏کار بردن الکترود در داخل پوست سر، قرار دادن کاتتر فشار داخل رحمی ، استفاده از فورسپس و وکیوم، چرخش دستی سر جنین، چرخش خارجی سر جنین و انفوزیون آمنیون می ‏باشد.

زمانی که پرولاپس بندناف روی می ‏دهد، ممکن است پزشک بخواهد دست خود را وارد واژن زن کند تا عضو پرزانته جنین را از بند ناف بالاتر ببرد تا کودک زایمان سزارین شود.

تغییر موقعیت زن با پایین آوردن سرش یا تغییر موقعیت سجده یا زانو ــ سینه ممکن کمک کند.

تکنیک دیگر تا انجام زایمان سزارین پر کردن مثانه زن است که ممکن است سر جنین را کمی  بالا ببرد. اگر این گام‏ها به درستی با تغییر موقعیت و زایمان کودک صورت گیرد، معمولاً عواقب خوبی  دربردارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کپچا *